" " ( 8:10)
  |     |    |      


   11

 


Bebener Kang Wigati Ngenani KRISTUS

- Iman Pangakon Iman Rasuli

 • : MS Reader
 • : 12
 

Katrangan

Bebener kang Wigati Ngenani Kristus: Iman Pangakon Iman Rasuli

Ringkesan

Kanggo kita kang pracaya marang Jahwh, iman lan keyakinan Para Rasul mulangak piwulang kang wigati.  Iman Para Rasul dadi bandha kang kita ajni ing ati kita, amarga kabh padha pracaya marang Injil kang ngemu bebener Jahwh.  Amarga iku, kita perlu duw iman kang mangkono iku. Sapa wa kang pracaya marang Jahshua kudu mangertni bebener Jahwh lan pracaya marang bebener iku, lan kudu martakak menyang saindering jagad, amarga amung srana mangkono wong-wong liya bisa mangertni bebener iki lan pracaya.  Lan lumantar Sabda Jahwh, kabh wong dosa kudu sinau ngenani bebener Panjenengan.  Lan wong-wong iku kudu pracaya. Amarga mangkono caran wong-wong iku bisa nampa bebener Jahwh srana iman.Tanpa iman kang ndadkak kita bisa nampa bebener Jahwh saka Sabdan, ora ana kang bisa nampa Gusti minangka Juruslamet.  Kita saiki kudu bali marang iman kang bener kang mangertni lan pracaya marang bebener Jahwh, amarga amung wong-wong kang pracaya marang bebener Jahwh iku kang bisa dadi imam Kraton Panjenengan.  Imam kraton ing kn nuduhak ngenani wong-wong kang wis nampa pangapuranng dosa srana pracaya marang bebener Jahwh.  Kita bisa dadi wong-wong kang pracaya kanthi bener kang duw iman kanthi pracaya marang bebener Jahwh lan dadi wong-wong mursid kagungan. Kita bisa banget duw iman kang padha karo iman Para Rasul.

Cathetan saka penerbit

Rev. Paul C. Jong wis martakak Injil banyu lan Roh menyang saindering jagad saklawas rong puluh tahun iki.  Dhwk uga wis nulis welasan buku Kristen kang pengaji ana ing 52 basa.  Beritan kebak kwasa lan karohann sangga akh wong sing maca padha tertarik lan banjur diuwali saka dosa-dosan.  Buku-bukun mesthi bakal nuntun manungsa supaya dilairak manh.


 

 
Free Christian eBooks
   
    11
 
 •  
 •    
   
 •  
 •  
 •  
 •    
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 5.0

 •    
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.