" " ( 8:10)
  |     |    |      


 
- # 9

 

ATOR: Detaljni portret Isusa Krista ( I )

 • ISBN : 8983147687
 • : 353
 

Anotacija

Detaljan prikaz Isusa Krista

Opis

Kako moemo pronaci istinu skrivenu u Prebivalitu? Ispravno shvatiti i spoznati odgovor na to pitanje moemo samo po spoznaji evandelja vode i Duha, prave sri Prebivalita.
U biti, ljubicasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan sa dvorinog ulaza Prebivalita prikazuju nam novozavjetna djela Isusa Krista kojima je covjecanstvo spaeno. Na taj su nacin starozavjetna Rijec Prebivalita i Rijec Novoga zavjeta blisko i neraskidivo povezane jedna sa drugom, ba poput prepredenog lana. Medutim, naalost, ta je istina dugo vremena bila skrivena od svakog istinskog krcanina tragaca.
Isusa Krista je po dolasku na Zemlju krstio Ivan, nakon cega je prolio svoju krv na kriu. Ne razumijemo li evandelje vode i Duha i ne vjerujemo li u njega, nitko medu nama nece moci pronaci istinu otkrivenu u Prebivalitu. Moramo spoznati istinu objavljenu u ljubicastom, crvenom i tamnocrvenom predivu i prepredenom lanu sa dvorinog ulaza Prebivalita i vjerovati u nju.

Od izdavaca

Mnogi krcani danas tvrde da su upoznali evandelje koje moe oprati njihove grijehe, a ne poznaju istinu ljubicastog prediva sa dvorinog ulaza Prebivalita. Bjelodano je da ti krcani u cijim srcima jo uvijek prebiva grijeh u Isusa vjeruju slijepo, a da ne poznaju istinu objavljenu u ljubicastom, crvenom i tamnocrvenom predivu sa dvorinog ulaza Prebivalita.
Autor stoga eli navijestiti istinu objavljenu u ljubicastom, crvenom i tamnocrvenom predivu i prepredenom lanu sa dvorinog ulaza Prebivalita. Ta istina ljubicastog, crvenog i tamnocrvenog prediva sa dvorinog ulaza Prebivalita navijeta evandelje vode i Duha koje nam je otkriveno u Novom zavjetu, radi cega je ona sama objava istinitog evandelja.
Pomocu ove cete knjige otkriti istinu objavljenu u ljubicastom, crvenom i tamnocrvenom predivu i prepredenom lanu, to ce vam omoguciti da susretnete sa Gospodom u vjeri. Vjerujte stoga u evandelje objavljeno u ljubicastom, crvenom i tamnocrvenom predivu sa dvorinog ulaza Prebivalita, jer ta vjera spasit ce vas od svih vaih grijeha.


 

 
Free Christian Books
   
    9
 
 •  
 •    
      ɿ
     


     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.