" " ( 8:10)
  |     |    |      


 
- # 9

 

ATOR: Detaljni portret Isusa Krista ( I )

 • ISBN : 8983147687
 • : 353
 

SADRAJ
Uvod
 1. Spasenje grenika otkriveno u Prebivalitu (Izlazak 27:9-21)

 2. Na Gospod koji je patio radi nas (Izaija 52:13-53:9)

 3. Jahve, ivi Bog (Izlazak 34:1-8)

 4. Razlog iz kojega je Bog pozvao Mojsija na Sinaj (Izlazak 19:1-6)

 5. Kako su Izraelci poceli sa prinosom rtava u Prebivalitu: povijesna pozadina (Postanak 15:1-21)

 6. Boje obecanje uspostavljeno njegovim savezom obrezanja jo uvijek je ucinkovito za nas (Postanak 17:1-14)

 7. Gradevinski materijal Prebivalita kojim je
  postavljen temelj vjere (Izlazak 25:1-9) - 128
 8. Boja dvorinog ulaza Prebivalita (Izlazak 27:9-19)

 9. Vjera koja se ocitovala na rtveniku za paljenice (Izlazak 27:1-8)

 10. Vjera koja se ocitovala u umivaoniku (Izlazak 30:17-21)

 11. Svjedocanstva o spasenju


 

 
Free Christian Books
   
    9
 
 •  
 •    
      ɿ
     


     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.