Изповядването на вярата
  • Вярваме че Библията, която се състои само от Стария и Новия Завети, наистина е вдъхновена от Светия Дух, безпогрешна в автентичните ръкописи; тя е непогрешимото и достоверно Божие Слово.

  • Вярваме че единствения триединен Бог съществува вечно като три личности: Отец, Син и Светият Дух.

  • Вярваме че Адам, създаден по Божия образ, беше изкушен от сатаната, бога на този свят, и падна. Поради греха на Адам, на всички човеци се вменява вина, всички хора са напълно извратени и имат нужда да си обновят от Светия Дух за Спасението.

  • Вярваме че Исус Христос е Бог, се роди от девица, се кръсти от Йоан Кръстител в река Йордан, бе разпнат като Агнец Божии, възкръсна от мъртви и възлезе на небето, дето се възвиси до десницата на Отца.

  • Вярваме че спасението се състои от опрощението на греховете, обличане с праведността на Христа и дара на вечния живот, получен само чрез вярата, независимо от делата.

  • Вярваме че завръщането на Исус Христос е близко и че то ще бъде видимо и лично.

  • Вярваме че спасените ще възкръснат за вечен живот и блаженство на небесата и че неспасените ще бъдат възкресени за вечно и съзнателно наказание в пъкъла.

  • Вярваме че църквата, Христово тяло, състои се само от тези, които са новородени, които се кръстиха от Светия Дух в Христа при новорождението, за които Той сега ходатайствува на небесата и за които Той пак ще дойде.

  • Вярваме че Христос заповяда на църквата да иде по целия свят и да проповядва евангелието на всеки човек, като кръсти и научва тези, които вярват.