Нашите евангелски песни

Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела: Неговата десница и Неговата света мишца Му спечелиха победа”(Псалм 98:1).

Само новородените християни знаят, че Господ е извършил чудесни дела. Господ напълно ни е спасил със Своето кръщение и проливане на кръвта на Кръста. И никой освен тях не може да пише или композира нова песен, която Той приема. И никой не може да научи новите песни, освен онези, които са били изкупени от греховете на света (Откровение 14:3).

Тук представяме нови евангелски песни за всички новородени християни по света. Тези изпълнени с Дух песни са абсолютно оригинални.

Ще добавим нови песни възможно най-скоро.Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела: Неговата десница и Неговата света мишца Му спечелиха победа”(Псалм 98:1).

Само новородените християни знаят, че Господ е извършил чудесни дела. Господ напълно ни е спасил със Своето кръщение и проливане на кръвта на Кръста. И никой освен тях не може да пише или композира нова песен, която Той приема. И никой не може да научи новите песни, освен онези, които са били изкупени от греховете на света (Откровение 14:3).

Тук представяме нови евангелски песни за всички новородени християни по света. Тези изпълнени с Дух песни са абсолютно оригинални.

Ще добавим нови песни възможно най-скоро.


Щракнете тук, за да намерите съобщения на Вашия собствен език.

I will sing my Jesus who puts a song in my mouth
  • Song written by The New Life Mission