FAQ over het Christelijke geloof

Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof


  • Waarom offerde Jezus Zichzelf aan het Kruis?
  • Het offer van Jezus was voor onze zonden die Hij wegnam door Zijn doopsel. Hij gaf ons Zijn vlees om voor onze zonden te betalen zodat wij bevrijd zouden worden van de bestraffing voor onze zonden.

    Wat wij moeten weten is dat Jezus in de Jordaan gedoopt werd om al onze zonden weg te nemen. We moeten geloven dat Jezus aan het Kruis stierf voor deze reden.

    Als Jezus niet gedoopt zou zijn voordat Hij gekruisigd werd, als Hij niet aan het Kruis zou zijn gestorven, zouden al onze zonden gebleven zijn. Daarom moeten we geloof hebben in het doopsel en het bloed van Jezus. Omdat Jezus de Zoon van God is, het offer-Lam, werd Hij geofferd om al onze zonden uit te wissen.

    We zouden allen moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij gedoopt was om alle zonden van de wereld weg te nemen, en dat Hij werd gekruisigd voor onze zonden. Jezus werd gedoopt om al onze zonden weg te nemen, daarna werd Hij gekruisigd zodat wij, de zondaars, gered konden worden van al onze zonden en vrij konden zijn van de bestraffing.

    Terug naar lijst