FAQ over het Christelijke geloof

Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof


 • Wie is Johannes de Doper die Jezus doopte?
 • God gaf ons Zijn Wet door Mozes evenals het offer van de verlossing, zodat wij verzoening konden verkrijgen voor onze zonden en ongerechtigheden. Hij verordende Aaron, de broer van Mozes, als hogepriester en Hij liet hem het verzoeningsoffer opofferen op de tiende dag van de zevende maand, de Grote Verzoendag, zodat een jaar van Israλl's zonden kon worden weggewassen (Leviticus 16).

  Hij specificeerde dat het offer van de Grote Verzoendag enkel kon worden opgeofferd door de afstammelingen van Aaron. God opende de weg voor de Israλlieten om voor al hun zonden door het opleggen van handen te verzoenen, het offer voor de verzoening dat door Aaron en zijn afstammelingen geofferd werd. Dit is de wet van de verzoening die God voor ons maakte.

  Hij maakte duidelijk dat Jezus de Verlosser van de mensheid is. En in het tijdperk van het Nieuwe Testament, was Johannes de Doper een afstammeling van Aaron en de laatste hogepriester van het Oude Testament. En Johannes de Doper, als de Profeet van God en de vertegenwoordiger en hogepriester van de mensheid, doopte hij Jezus, de Zoon van God, die kwam om de zondaars te redden en alle zonden van de mensheid aan Zijn hoofd door te geven.

  Alle mensen zijn inderdaad gezegend om in staat te zijn om hun zonden door Johannes de Doper aan Jezus door te geven. De rol van Johannes de Doper was die van hogepriester die de mensheid vertegenwoordigd, de dienaar van God die al onze zonden aan Jezus doorgaf.

  Johannes de Doper is de vertegenwoordiger en de hogepriester van de mensheid die door God was gezonden, en de boodschapper die 6 maanden vσσr Jezus gezonden was. Aan de andere kant, was Jezus het Lam van God die alle zonden van de wereld wegnam, terwijl Johannes de Doper de hogepriester was die de zonden van de wereld door het doopsel aan Jezus doorgaf. Johannes de Doper was de dienaar van God.

  Terug naar lijst