" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Tabernakel Studie

 

The Tabernacle

De Tabernakel was de schaduw van Jezus Christus die de zonden van de Israëlis en iedereen die in Hem gelooft, vergeven heeft. Onze Heer was de eigenaar van de Tabernakel. En Hij was de Verlosser die de zonden van iedereen in een keer uitwiste en tegelijkertijd het zondeoffer was voor de hele mensheid.

Alhoewel de mensen van Israël iedere dag zondigden, konden zij hun zonden aan het offer doorgeven door hun handen volgens het opofferingssysteem op het hoofd van het onbevlekte offerdier te leggen in het voorhof van de Tabernakel. Op deze manier kon iedereen die in dienst van de priesters en het opofferingssysteem geloofden, de verlossing van de zonden ontvangen, hun zonden wegwassen en zo wit als sneeuw worden. Op dezelfde manier kan het volk van Israël en iedereen onder ons die niet-Joods is, gekleed gaan in de zegen van de verlossing van alle zonden en voorgoed met de Heer leven door in het doopsel en het offer van Jezus te geloven, het wezenlijke van de Tabernakel.

Niet alleen de Israëli's, maar ook alle niet-Joden kunnen bevrijd worden van al hun zonden door slechts in Jezus, de Heer van de Tabernakel te geloven. De Tabernakel leert ons wat het geschenk van de verlossing van de zonden is dat God aan iedereen heeft gegeven. Als dusdanig is de Tabernakel het wezenlijke van Jezus Christus.

Jezus is de Verlosser van de zondaars geworden. Iedere zondaar, het maakt niet uit wie hij/zij is, kan zondeloos worden door slechts in het doopsel van Jezus, Zijn bloed aan het Kruis en de waarheid dat Hij God Zelf is, te geloven. We kunnen van Gods oordeel verlost worden door ons geloof in het blauwe, paarse en dieprode wol, met andere woorden, door te geloven in het doopsel van Jezus, Zijn bloed en Zijn goddelijkheid. Jezus is de poort naar het Koninkrijk der Hemel.

Handelingen 4:12 zegt, "En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden." Niemand anders dan Jezus kan de hele mensheid van hun zonden redden. Er is geen andere Verlosser dan Jezus. Johannes 10:9 zegt, "Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden." 1 Timotheus 2:5 zegt, "Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen," en Mattheus 3:15 zegt, "Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af." Al deze verzen getuigen van deze waarheid.

Jezus kwam naar deze aarde in het vlees van een mens en door Zijn doopsel (blauwe wol) te ontvangen en Zijn bloed (dieprode wol) te vergieten, heeft Hij zondaars gered. Als dusdanig is Jezus de deur van de zaligheid voor alle zondaars geworden. Net als de poort van de voorhof van de Tabernakel gewoven is van blauwe, paarse en dieprode wol, zo kwam Jezus naar deze aarde, en nam eerst de zonden van de wereld op Zich met Zijn doopsel dat Hij van Johannes de Doper ontving. Daardoor werd Hij het offer, het Lam van God (Johannes 1:29).

Op de tweede plaats, nadat hij aldus de ongerechtigheden van alle zondaars met Zijn doopsel had genomen, stierf Hij in hun plaats en gaf een nieuw leven aan degenen die geloven. Ten derde was Jezus God Zelf. Genesis 1:1 zegt, "In den beginne schiep God den hemel en de aarde," en Genesis 1:3 zegt, "En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht." Jezus was niemand minder dan deze God van logos, de Ene die het hele universum en alles erin heeft geschapen met Zijn Woord.

God zei Mozes dat hij de poort van de voorhof van de Tabernakel met blauwe, paarse en dieprode wol en getweern linnen moest maken. Jezus, die God Zelf is, voltooide Zijn werk om zondaars rechtvaardig te maken door naar deze aarde te komen in het vlees van een mens en Zijn volk te redden van al hun zonden door Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis. Deze drie diensten zijn de weg waarmee Christus de zondaars heeft gered en zij zijn het bewijs van deze waarheid.

De Apostel Paulus zei in Efeziers 4:4-6, "Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen." Dit Woord verwijst naar de zaligheid van de zonden die gemaakt is uit blauwe, paarse en dieprode wol en getweernd linnen.

Door ons onderzoek van de Tabernakel, moeten we de juiste waarheid ervan beseffen en daarbij gezegend zijn dat we van al onze zonden vergeven zijn.


Kies uit de onderstaande categorieŽn om naar een galerij van afbeeldingen van de Tabernakel te gaan en lees de preken die verband houden met iedere afbeelding.


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.