Bijbelse Termen

Korte Verklaring van Enkele Bijbelse Uitdrukkingen
- Geassociëerd met het Evangelie van het Water en de Geest


 • DOOPSEL
 • Doopsel betekent (1) gewassen worden (2) begraven worden (ondergedompeld worden) en op spiritueel gebied (3) het doorgeven van zonden door het opleggen van handen, zoals dat in het Oude Testament gedaan werd.

  In het Nieuwe Testament, was het doopsel van Jezus door Johannes de Doper om alle zonden van de wereld weg te wassen. ‘Het doopsel van Jezus’ heeft de betekenis van het wegnemen van de zonden van de mens, de zonden van de wereld weg te wassen.

  Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt, de vertegenwoordiger van de gehele mensheid en de hogepriester in de traditie van Aaron, en hij nam alle zonden van de wereld op Zich. Dit was het doel van Zijn doopsel.

  In de woorden ‘het doopsel van Jezus’ zit een spirituele betekenis nl. het doorgeven aan, het begraven worden. Dit betekent dat alle zonden aan Jezus werden doorgegeven en dat Hij voor ons in de plaats werd veroordeeld. Om de mensheid te redden, moest Jezus onze zonden wegnemen en ervoor sterven.

  Aldus is Zijn dood ook de dood van u en van mij, van alle zondaars van de wereld en Zijn herrijzenis is de herrijzenis van alle mensen. Zijn offer is de zaligheid van de zondaars en Zijn doopsel is de getuigenis van het wegwassen van alle zonden van de mensheid.

  De Bijbel zegt ons, “Er is een tegenbeeld dat ons nu redt, namelijk het doopsel” (1 Petrus3:21). Het doopsel van Jezus is de rechtvaardige manier om de mensheid te redden door al onze zonden weg te wassen.

  Terug naar lijst