Bijbelse Termen

Korte Verklaring van Enkele Bijbelse Uitdrukkingen
- Geassociëerd met het Evangelie van het Water en de Geest


 • Zonde
 • Zonde zijn alle dingen die tegen God ingaan. Dit verwijst naar alle zonden inclusief de erfzonde en de overtredingen die we zelf gedurende ons leven begaan.

  Zonde betekent ‘hamartia’ in het Grieks. En ‘zondigen’ is ‘hamartano’ wat zoveel betekent als ‘de plank missen’ met andere woorden; in Jezus geloven maar niet in staat zijn om gered te worden. De waarheid niet te kennen of niet in de waarheid te geloven zijn beide zonden en misachting van God.

  Als we werkelijk niet voor God willen zondigen, moeten we de woorden van God correct begrijpen en ons van de waarheid bewust worden dat Jezus onze Verlosser is.

  We moeten in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis geloven door de woorden van God. Het is een zonde het woord van God niet te accepteren en van de waarheid af te wijken om in valse theorieen te geloven.

  De Bijbel vertelt ons dat het niet geloven in God, die alle zonden van de wereld wegwaste, de meest serieuze zonde is. We moeten in de geboorte van Jezus geloven, in het wegwassen van de zonde door Zijn doopsel en in Zijn opoffering van Zijn leven met Zijn bloed aan het Kruis. Het is een zonde als iemand niet in de geschreven woorden gelooft dat Jezus was gedoopt en aan het Kruis stierf en van de dood herrees om ons van onze zonden te bevrijden.

  Terug naar lijst