Bijbelse Termen

Korte Verklaring van Enkele Bijbelse Uitdrukkingen
- Geassociëerd met het Evangelie van het Water en de Geest


 • BEROUW
 • Als iemand die van God is weggedreven, zich van zijn zonden bewust wordt en Jezus dankt voor het wegwassen ervan en hij hierdoor weer dichter bij God komt, noemt men dat berouw.

  Wij zijn allen opeenhopingen van zonden. Werkelijk berouw is om de volgende waarheid toe te geven. We moeten toegeven dat we zondaars zijn voor God, en dat we slechts ons leven lang kunnen zondigen en naar de hel zullen gaan als we sterven. We moeten ook toegeven dat we Jezus ontvangen hebben door te geloven dat Hij naar deze wereld kwam om ons zondaars te redden en dat Hij alle zonden wegnam (door Zijn doopsel) en dat hij stierf en uit de dood herrees om ons te redden. Werkelijk berouw is om onze eigen gedachten op te geven en naar God terug te keren (Handelingen 2:38).

  Berouw is om onze zonden toe te geven en terug te keren naar het woord van God, om de zaligheid van het water en het bloed met ons gehele hart te accepteren. 1 Johannes 5:6).

  Het ware berouw is de erkenning dat we absolute zondaars zijn en om in Jezus te geloven, de Zoon van God, als onze Verlosser die ons redde van al onze zonden. Om gered te worden en van alle zonden gewassen te worden, moeten we stoppen met het proberen om door onze werken schoon te worden en toegeven dat we voor God en Zijn Wetten absolute zondaars zijn. Dan moeten we de waarheid accepteren, de zaligheid van het water en de Geest, de zaligheid die Jezus ons gaf met Zijn doopsel en bloed.

  Een zondaar moet al zijn eigen gedachten en zijn eigen wil opgeven en geheel terugkeren naar Jezus. We zullen gered worden als we beginnen te geloven dat het doopsel van Jezus er was om al onze zonden aan Hem door te geven.

  Met andere woorden, geloof in het feit dat het doopsel van Jezus, Zijn kruisiging en Zijn herrijzenis de wijze was om de zondaars te redden. Jezus kwam in levende lijve en werd gedoopt en gekruisigd om al onze zonden weg te wassen. Zij die geheel in dit alles geloven en geloven dat Jezus herrees om de Verlosser te worden van allen die in Hem geloven, hebben waar berouw en het echte geloof.

  Terug naar lijst