Bijbelse Termen

Korte Verklaring van Enkele Bijbelse Uitdrukkingen
- Geassociëerd met het Evangelie van het Water en de Geest


  • VERZOENING VOOR DE ZONDEN
  • Dit belangrijke concept is ook bekend als de vergeving van de zonden. De zonden zijn vergeven als wij gereinigd worden van alle zonden voor eens en voor altijd door het evangelie van het water en de Geest. Het geloof in het evangelie van het water en de Geest is om in Jezus bestaan te geloven als de Zoon van God, Zijn afdaling naar de wereld als een mens, Zijn doopsel en kruisiging voor de zaligheid van ons allen.

    De verlossing die Jezus de mens gaf is door het geloof in Zijn doopsel en bloed (zoals staat genoteerd in het Oude Testament) dat Jezus Zelf alle mensen zou redden van de zonde. De verlossing in de Bijbel wijst naar het wegwassen van de zonden door het geloof in het doopsel van Jezus en in Zijn bloed. Alle zonden werden aan Jezus doorgegeven, dus er zijn geen zonden meer in het hart van de mensheid.

    We kunnen onszelf de verlosten noemen en de rechtvaardigen enkel door al onze zonden aan Jezus door te geven door Zijn doopsel.

    Terug naar lijst