Bijbelse Termen

Korte Verklaring van Enkele Bijbelse Uitdrukkingen
- Geassociëerd met het Evangelie van het Water en de Geest


  • DE JORDAAN WAARIN JEZUS GEDOOPT WERD
  • De rivier de Jordaan stroomt snel in de Dode Zee waar geen levend wezen bestaat. De oppervlakte van de Dode Zee ligt veel lager dan zeeniveau. Het water van de Dode Zee kan nergens heen stromen omdat het ingesloten is in de Dode Zee.

    Jezus werd door Johannes de Doper in de rivier van de dood (de Jordaan) gedoopt.

    Het vertegenwoordigt dat alle menselijke wezens behalve zij die zonder zonde in hun hart zijn, tegen het einde, de eeuwige verdommenis tegenmoet moeten treden voor hun zonden.

    Daarom is de Jordaan de rivier van het wegwassen van de zonden, de rivier waar zondaars sterven. Kort gezegd is het de rivier van de verlossing waar alle zonden van de wereld weggewassen werden door Zijn doopsel, het doorgeven van de zonden aan Jezus.

    Terug naar lijst