" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Romanian edition # 6

 


DOMNUL nostru care devine neprihănirea lui Dumnezeu (II)

- Neprihănirea lui Dumnezeu care este revelată în Romani

 

Adnotare

Evanghelia apei și a Duhului este neprihănirea lui Dumnezeu.

Descriere

Neprihănirea lui Dumnezeu este transparentă și este diferită de neprihăniea ființelor umane. Neprihănirea lui Dumnezeu este revelată în evanghelia apei și a Duhului, care a fost completată prin botezul lui Isus de căte Ioan, și sângele Său de pe Cruce. Trebuie să ne reîntoarcem la credința în neprihănirea lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu.
Știi de ce Isus a trebuit să fie botezat de către Ioan Botezătorul? Dacă Ioan nu L-ar fi botezat pe Isus, păcatele noastre nu ar fi trecut asupra Lui. Ioan Botezătorul a fost cel mai mare om dintre toți, iar botezul pe care I l-a dat lui Isus, a fost cerința absolută ca Dumnezeu să ne îndepărteze păcatele și asupra lui Isus.
Isus a fost botezat pentru a purta păcatele lumii pe umerii Săi și a vărsat sânge pe Cruce pentru a plăti toată plata lor. Toate aceste lucruri au schimbat complet întelegerea mea din trecut a ceea ce este a fi născut din nou, când am cunoscut doar sângele de pe Cruce. Acum Dumnezeu te-a învățat ce este neprihănirea Sa astfel ca să cunoaștem pe deplin și să credem în neprihănirea Sa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări.
Cuvintele din această carte îți va satisface setea din inimă. Creștinii de azi continuă să trăiască în timp ce nu cunosc soluția adevărată la păcatele actuale pe care le comit zilnic. Știi ce este neprihănirea lui Dumnezeu? Sper că te vei întreba această întrebare și vei crede în neprihănirea lui Dumnezeu, care este revelată în această carte.

Neprihănirea lui Dumnezeu a fost cu evanghelia apei și a Duhului. Totuși, ca o comoară prețioasă au fost ținute ascunse mult timp de ochii enoriașilor religioși. Drept rezultat, mulți oameni au ajuns să se încreadă și să se laude cu neprihănirea, în loc să creadă în neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, doctrinele religioase care nici măcar nu au un înțeles au ajuns să fie credințe dominante în inimile credincioșilor, ca și cum aceste doctrine au conținut neprihănirea lui Dumnezeu.
Doctrinele predestinarii, a justificării și a sanctificării inncrementale sunt doctrinele creștine majore, care au adus confuzie și goliciune în sufletele credincioșilor. Dar acum, mulți creștini ar trebui să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, să învețe despre neprihănirea Sa și să continue în credința asigurată.
"Domnul nostru care devine neprihănire alui Dumnezeu" va oferi sufletului tău o mare înțelegere și îl va conduce la pace. Autorul dorește să ai binecuvântarea de a cunoaște neprihănirea lui Dumnezeu. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi!


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Romanian edition 6
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.