" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Dutch edition # 12

 


Wanneer kan een Christen een Vertrouwelijk Gesprek met de Heer hebben?

- PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTE‹S (I)

 

Aantekening

Wanneer kan een Christen een Vertrouwelijk Gesprek met de Heer hebben?

Beschrijving

De Apostel MatteŁs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons.
Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden.
Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.

Van de Uitgever

We moeten het geloof dat de Apostelen hadden hebben en geloven zoals zij deden, want hun geloof en vertrouwen kwam van de Heilige Geest. De Apostelen geloofden in Jezus Christus, Zijn Vader, en de Heilige Geest als hun God.
De Apostel Paulus beleed dat hij stierf met Christus en met Hem leefde. Hij werd een instrument van God door te geloven hat hij was gedoopt in Jezus Christus (Galaten 3:27). In Gods evangelie worden het doopsel dat Jezus ontving, het bloed dat Hij vergoot aan het Kruis, en het geschenk de Heilige Geest gevonden die Hij heeft geschonken aan iedereen die geloofd in dit evangelie.
Ik hoop dat iedereen in deze wereld geloofd in dit oorspronkelijke evangelie, en een rechtvaardig leven voor God leidt, want de rechtvaardigen zullen leven door geloof (HebreeŽn 10:38). Dit is waarom ik begonnen ben deze geestelijke groei serie te schrijven. Ik ben zeker dat deze serie u zal sterken in u geloof in het ware evangelie, en u zal leiden om de Heer als Zijn discipel te volgen.


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Dutch edition 12
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.