" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Javanese edition # 5

 

Gusti Kita Sing Dadi Bebeneré Gusti Jahweh (I)
- Bebeneré Gusti Jahweh sing Dicethakaké ana ing Surat Roma

 


Pambuka

PASAL 1

Pambuka Marang Rum Pasal 1
Bebeneré Gusti Jahweh Sing Dinyatakakaé Ana ing Injil (Rum 1:16-17)
Wong Kang Bener Iku Bakal Urip Saka Iman (Rum 1:17)
Wong Bener Urip Saka Iman (Rum 1:17-18)
Manungsa Kang Nampik Kayektén Marga Dénéng Duraka (Rum 1:18-25)

PASAL 2

Pambuka Marang Rum Pasal 2
Wong sing Ngréméhaké bebeneré Jahweh (Rum 2:1-16)
Tetak Yaiku Tetak Ana Ing Ati (Rum 2:17-29)

PASAL 3

Pambuka Marang Rum Pasal 3
Kaslametan Saka Dosa Amung Srana Iman (Rum 3:1-31)
Apa Panjenengan Matur Nuwun Marang Jahweh Merga Gusti Kita? (Rum 3:10-31)

PASAL 4

Pambuka Marang Rum Pasal 4
Wong-wong Sing Nampa Kabegjan Kaswargan Srana Iman (Rum 4:1-8)

PASAL 5

Pambuka Marang Rum Pasal 5
Jalaran Wong Siji (Rum 5:14)

PASAL 6

Pambuka Marang Rum Pasal 6
Teges Sing Bener Saka Baptisan Jahshua (Rum 6:1-8)
Pasrahna Badanmu Kanggo Alaténg Bebener (Rum 6:12-19)


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Javanese edition 5
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.