" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Romanian edition # 6

 


DOMNUL nostru care devine neprihănirea lui Dumnezeu (II)

- Neprihănirea lui Dumnezeu care este revelată în Romani

 

Cuprins

Prefață

CAPITOLUL7
Introducere la capitolul 7
Esența credinței lui Pavel: unește-te cu Hristos după ce ai murit față de păcat(Romani 7:1-4)
Motivul pentru care putem să-L lăudăm pe Domnul (Romani 7:5-13)
Carnea noastră care slujește doar cărnii(Romani 7:14-25)
Carnea slujește legii păcatului (Romani 7:24-25)
Lăudat fie Domnul, Mântuitorul păcătoșilor (Romani 7:14-8:2)


CAPITOLUL8
Introducere la capitolul 8
Neprihănirea lui Dumnezeu, împlinirea cerinței neprihănite a legii(Romani 8:1-4)
Cine este creștin? (Romani 8:9-11)
A gândi carnal este moarte, dar a gândi în mod spiritual este viață și pace (Romani 8:4-11)
Umblarea în neprihănirea lui Dumnezeu (Romani 8:12-16)
Cei care moștenesc Împaratia lui Dumnezeu (Romani 8:16-27)
Ce-a doua doua venire a Domnului și Împărăția de o mie de ani (Romani 8:18-25)
Duhul Sfânt care-l ajută pe cel neprihănit (Romani 8:26-28)
Toate lucrurile lucrează împreună spre bine (Romani 8:28-30)
Doctrinele eronate (Romani 8:29-30)
Dragsotea veșnică (Romani 8:31-34)
Cine ar îndrăzni să stea împotriva noastră? (Romani 8:31-34)
Cine-l va despărți pe cel neprihănit de dragostea lui Hristos? (Romani 8:35-39)


CAPITOLUL9
Introducere la capitolul 9
Noi trebuie să știm că predestinarea a fost planificată în neprihănirea lui Dumnezeu Romani 9:9-33)
Este greșit ca Dumnezeu să-l iubească pe Iacov? (Romani 9:30-33)


CAPITOLUL10
Introducere la capitolul 10
Credința adevărată vine prin auzire (Romani 10:16-21)


CAPITOLUL11
Va fi mântuit Israel?

CAPITOLUL12
Reînoiește-ți mintea înaintea lui Dumnezeu

CAPITOLUL13
Trăiește pentru neprihănirea lui Dumnezeu

CAPITOLUL14
Nu vă judecați unul pe altul

CAPITOLUL15
Să răspândim evanghelia în întreaga lume

CAPITOLUL16
Salutați-vă unul pe altul


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Romanian edition 6
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.