" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
 Absolutely FREE Printed Book
- Swahili edition # 7

 


JE, NYAKATI ZA MPINGA KRISTO, KUFIA-DINI, KUNYAKULIWA NA UFALME WA MILENIA ZINAKUJA? ( I )

 

Yaliyomo

Dibaji

SURA YA 1
Lisikie Neno la Ufunuo wa Mungu (Ufunuo 1:1-20)
Ni Lazima Tuzifahamu Nyakati Saba


SURA YA 2
Barua Kwa Kanisa la Efeso (Ufunuo 2:1-7)
Imani Inayoweza Kukubaliana na Kuifia-Dini
Barua Kwa Kanisa la Smirna (Ufunuo 2:8-11)
Uwe Mwaminifu Hadi Kifo
Ni Nani Aliyeokolewa Toka Katika Dhambi?
Barua Kwa Kanisa la Pergamo (Ufunuo 2:12-17)
Wafuasi wa Fundisho la Imani ya Wanikolai
Barua Kwa Kanisa la Thiatira (Ufunuo 2:18-29)
Je, Umeokolewa Kwa Maji na Roho?


SURA YA 3
Barua Kwa Kanisa la Sardi (Ufunuo 3:1-6)
Wale Ambao Hawakuyachafua Mavazi Yao Meupe
Barua Kwa Kanisa la Filadelfia (Ufunuo 3:7-13)
Watumishi na Watakatifu wa Mungu Wanaoufurahisha Moyo Wake
Barua Kwa Kanisa la Laodikia (Ufunuo 3:14-22)
Imani ya Kweli Kwa Maisha ya Ufuasi


SURA YA 4
Mtazame Yesu Anayeketi Katika Kiti cha Enzi cha Mungu (Ufunuo 4:1-11)
Yesu Ni Mungu


SURA YA 5
Yesu Aliyetawazwa Kuwa Mwakilishi wa Mungu Baba (Ufunuo 5:1-14)
Mwana-Kondoo Aketiye Katika Kiti cha Enzi


SURA YA 6
Nyakati Saba Zilizopangwa na Mungu (Ufunuo 6:1-17)
Nyakati za Mihuri Saba


CHAPTER 7
Ni Nani Atakayeokolewa Wakati wa Dhiki Kuu? (Ufunuo 7:1-17)
Hebu Tuwe na Imani Inayopigana Vita


 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Swahili edition 7
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   
  Partner's Zone

  register as a coworker
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.