Kisii 5

  • ㆍISBN : 9788928230778
  • ㆍPages : 415

Oboronge bwa Nyasae boria boorokirie ime ase Abarumi - OMONENE OITO Oy'okoba oboronge bwa Nyasae (Ⅰ)

Paul C. Jong

Enchiri yamache na omoika nero oboronge bwa Nyasae!

Amang'ana are ime ase egetabu eke, naisanekie erng'ao ere ime ase enkoro yao. Abakristo abange b'amatuko aya, nigo bagendererete komenya, batamanyeti richibu ri'ekeene, ase ebibe biria bagokora kera rituko. Nomanyete oboronge bwa Nyasae, obwo boorokirie ime ase egetabu eke.
Oboronge bwa Nyasae, bwabeire bokoba ne enchili yamache na omoika.s nonya nabo, koreng'ana n'enibo y'erigori, yabeire ekobiswa korwa ase amaiso y'ababwatani b'edini, ase chingaki chintambe. Ase engencho eyio, abanto abange bakaba bagosemeria na gwetogia ase oboronge bwabo abanyene, ribaga ri'okwegena oboronge bwa Nyasae. Ase igo, amorokererio y'obokristo atabwati engencho akaba okwegena koirete ribaga, ime ase chinkoro chi'abegeni orakage ng'a amorokererio aya, nabwate oboronge bwa Nyasae.
Amorokererio y'ogoteba ng'a ebinto nigo bikororekana koreng'ana buna Nyasae achorete omonyene, ogocheneka omonto akona konyora ng'ora ng'ora, ayio naro amorokererio amanene y'obokristo naro arentete obotantanu, na ogoiserwa ime ase chinkoro chi'abegeni. Korende bono, Abakristo abange mbagwenerete komanya Nyasae buya, beorokererie igoro y'oboronge bwaye, na kogenderera ase okwegena koria bare nobomaene.
"Omonene oito oy'okoba oboronge bwa Nyasae" Inakee, omoyo oo, okomanya okonene, na koyotang'ana gochia ase omorembe. Omoriki bw'egetabu eke, nigo atagete otware ogosesenia gw'okomanya, oboronge bwa Nyasae, kobe naye!

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.