Kirghiz 8

  • ㆍISBN : 9788928238064
  • ㆍPages : 433

АНТИХРИСТТИН, КАЙГЫНЫН, ЖОГОРУ КӨТӨРҮЛҮҮНҮН ЖАНА МИҢ ЖЫЛДЫК ПАДЫШАЧЫЛЫКТЫН ДООРУ КЕЛЕ ЖАТАБЫ? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Көп машайакчылар кайгылар башталганга чейин көтөрүлүп кетебиз деп ишенишет. Алар ушул жалган окутууга ишенишкендиктен, маанисиз динчил жашоодо жашап жатышат.

Бирок ыйыктар, жети сурнай кайгысы бүткөндөн кийин, алтынчы кайгы келгенде — башкача айтканда, көтөрүлүү Антихрист келгенден кийин, жер үстүндө баш-аламандык башталганда жана жетинчи сурнай тартылганда болот. Ошондо Ыйса асмандан түшөт жана жогорудан төрөлгөн ыйыктар көтөрүлөт (1 Tессалоникалыктар 4:16-17).

Ошол күнү, бул дүйнөдөгү адамдардын ар бири түбөлүк тагдырын тандашат. «Суу жана Рух жакшы кабарына» ишенип жогорудан төрөлгөн адилеттүүлөр, тирилип көтөрүлүп кетишет жана Миң Жылдык Падышалык жана Кудайдын Падышалыгын мурасташат, ал эми бул биринчи тирилүүгө катышпагандар жети чөйчөк кайгысы аркылуу жазаланып, түбөлүк тозокко ыргытылат.

Ошондуктан, силер диндин жалган окутуусунан чыгып, чыныгы Кудайдын Сөзүнө киргиле. Мен, суу жана Рух жакшы кабары жөнүндөгү китептеримди окуп чыгып, күнөөлөрүңдөн жуулуп, Теңирдин экинчи келишин коркунучу жок кабыл алат деп үмүт кылып сыйынам.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.