Slovak 5

  • ㆍISBN : 8983143169
  • ㆍPages : 342

Božia spravodlivosť, ktorá je zjavená v Liste Rímskym - Náš PÁN, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou (Ⅰ)

Paul C. Jong

Slová v tejto knihe uhasia smäd vo vašom srdci. Dnešní kresťania naďalej žijú nevediac, ako skutočne vyriešiť súčasné hriechy, ktorých sa denne dopúšťajú. Viete, čo je Božia spravodlivosť? Dúfam, že si položíte túto tázku a uveríte v Božiu spravodlivosť, ktorá je zjavená v tejto knihe.

Doktrína o preurčení, ospravedlnení a o postupnom posvätení sú hlavné kresťanské doktríny, ktoré do duší veriacich priniesli zmätok a prázdno. Ale teraz by malo veľa kresťanov opäť spoznať Boha, učiť sa o Jeho spravodlivosti a pokračovať v nespornej viere.

„Náš Pán, ktorý sa stáva Božou spravodlivosťou“ dá vašej duši lepšie pochopenie a povedie ju k pokoju. Autor chce, aby ste boli požehnaní poznaním Božej spravodlivosti. Nech vás sprevádza Božie požehnanie!

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.