Lingala 1

  • ㆍISBN : 9788928240081
  • ㆍPages : 407

OSI OBOTAMA SOLO-SOLO MBALA YA MIBALE NA MAYI PENA MOLIMO?

Paul C. Jong

Mutu na likambo ezali "kobotama mbala ya mibali na Mayi pena Molimo." Yango ezali bomoko na yango na liteya lina. Na maloba mosusu, mokanda oyo mozali kotalisa biso polele-polele kobotama mbala ya mibale ezali nini pen a ndenge kobotama na mayi pena Molimo ekoki kosalama na botosi nyonso ya Biblia. Mayi mazali elembo ya libatisi lia Yesu kati na Yordané pe Biblia elobi ète masumu mabiso manso malekaki na Yesu tango Abatisama na Yoane Mobatisi. Yoane azalaki motalisi elongi ya batò banso pe kitani na Aarona, Nganga-Nzambe Monene. Aarona atiyaki maboko maye na mutu ya ntamba ya kotumba mbeka ya masumu pena kolekisa masumu manso mambula mobimba ma Bana-Izraélé nayango na Mokolo Mwa Bolongoli Masumu. Ezalaki elili ya makambo yakoya. Libasi lia Yesu ezali elili ya motiyi maboko. Yesu abatisama na nzela ya botiyi maboko na Yordané. Bongo Alongolaki mosika masumu ma mokili na nzela ya libatisi lia Ye pe Akufaki na Kuruze pona kofuta nyongo ya masumu manso ma mokili. Kasi Ba-Kristu ebele bayebi té pona nini Yesu abatisma na Yoane Mobatisi kati na Yordané. Libatisi lia Yesu lizali fongola ya mokanda oyo, pe eteni ya motuya mingi ya Sango-Malamu ya Mayi pena Molimo. Tokoki kobotama mbala ya mibale kaka soki tondimeli libatisi lia Yesu na Kuruse na Ye.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.