Vietnam 6

  • ㆍISBN : 8983143789
  • ㆍPages : 488

Sự công chinh của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Thư tín Rô-ma - Chúa chúng ta trở nên Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời (Ⅱ)

Paul C. Jong

Sự dạy dỗ trong các sách này sẽ làm thỏa mãn cơn khát trong lòng bạn. Cơ-đốc-nhân ngày nay tiếp tục sống trong khi không biết cách giải quyết tội-lỗi cá nhân mà họ tiếp tục phạm hàng ngày. Bạn có biết sự công chính của Đức Chúa Trời là gì không? Tác giả hy vọng rằng bạn sẽ tự hỏi chính mình câu hỏi này và tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, là điều được giải quyết cách chi tiết trong các sách này. Giáo lý tiền định, xưng công bình và nên thánh tiệm tiến là những giáo lý cơ bản của Cơ-đốc-giáo, nó chỉ đem đến sự bối rối và trống rổng trong linh hồn của tín nhân. Nhưng, các Cơ-đốc-nhân thân mến, hiện nay là lúc khi các bạn tiếp tục tiếp tục trong Lẽ thật mà bạn đã học và tin chắc vào nó. Các quyển sách này cung ứng cho linh hồn bạn bởi một kiến tức rộng lớn và dẫn đưa bạn dến sự bình an. Tác giả muốn bạn có phước hạnh của sự hiểu biết về sự công chính của Đức Chúa Trời.

AUDIOBOOK
VI/06/Ch07-1_Giới thiệu Chương 7.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.