Macedonian 11

  • ㆍISBN : 9788928240343
  • ㆍPages : 238

Верата на Апостолското Верување - Основните Принципи на ХРИСТОС

Paul C. Jong

За оние од нас кои веруваат во Бог, верата и верувањето на Апостолите ни даваат важни духовни поуки. Нивната вера станува негувано богатство во нашите срца, зашто тие веруваа во евангелието што ја држи праведноста Божја. Затоа, сите треба итно да имаме таква вера.
Секој што верува во Исус, мора да ја знае Божјата праведност и да верува во тоа, и тој мора да ја рашири низ целиот свет, зашто само тогаш можат и сите други да ја запознаат оваа праведност и да веруваат во тоа. И преку Словото Божјо, сите грешници мора да учат за Неговата праведност. И тие мора да веруваат, зашто така можат со вера да ја преземат Божјата праведност.
Без вера која му дозволува на некој да ја достигне Божјата праведност од Неговото Слово, никој не може да го прифати Господ како свој Спасител. Сега мора да се вратиме на вистинската вера што знае и верува во Божјата праведност, зашто само оние што веруваат во оваа Божја праведност можат да станат Негови кралски свештеници. Кралските свештеници овде се однесуваат на оние кои добиле простување на своите гревови верувајќи во Божјата праведност. Можеме да станеме вистински верници кои ја имаат оваа вистинска вера само со тоа што веруваат во Божјата праведност и станувајќи Негов праведен народ. Повеќе од можно е за сите нас да ја имаме иста вера што ја имаа Апостолите.

AUDIOBOOK
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.