Oromo 65

  • ㆍISBN : 9788928240456
  • ㆍPages : 362

LAMMAFFAA DHALACHUUDHAAF MAALTU SI IRRAA BARBAADAMA?

Paul C. Jong

Kiristaanonni bara kanaa yaada isaanii jijjiirrachuu qabu. Wangeela bishaaniifi Hafuuraa, wangeela Waaqayyo fayyinaaf kennetti amanuu qabu. Gooftaa isa wangeela bishaaniifi Hafuuraa nuuf kenne kana galateeffachuu qabna. Yoo akkas ta’e malee attamitti cubbuu biyya lafaa isa lolaan isaa gar-gar hin citne keessatti fayyisuun Gooftaa nuuf dhufa? Karaa kitaabileen wangeelli bishaaniifi Hafuuraa ibsu kanaa tokkoon tokkoon namaa fayyisuu Gooftaan isa altakkaa yeroo hundumaaf akka ta’utti nuuf hojjete fudhachuudhaan lammaffaa ni dhalanna. Hanga ammaatti waa’ee dhugaa kanaa hin mirkaneeffanne yoo taate, ammas irra deebitee qajeelummaa Waaqayyoo isa Gooftaan nuuf kenne gad-fageenyaan qo’achuu nama barbaachisa.
AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.