Albanian 5

  • ㆍISBN : 8983144173
  • ㆍPages : 394

Drejtësia e Perëndisë që zbulohet tek Libri drejtuar Romakëve - ZOTI ynë që bëhet drejtësia e Perëndisë (Ⅰ)

Paul C. Jong

Mësimet në këto libra do të shuajnë etjen e zemrës suaj. Të krishterët e sotëm vazhdojnë të jetojnë ndërsa nuk e dinë zgjidhjen e vërtetë për mëkatet e tyre që kryejnë çdo ditë. A e dini ç’është drejtësia e Perëndisë? Autori shpreson që ju do të pyesni veten dhe të besoni në drejtësinë e Perëndisë, me të cilën merremi në këto libra.  Doktrinat e Paracaktimit, Përligjes dhe Shenjtërimit në Rritje janë doktrinat kryesore të krishtera të cilat sollën vetëm ngatërrim dhe zbrazëti në shpirtrat e besimtarëve. Por, të krishterë të dashur, tani është koha që të vazhdoni në të vërtetën që keni mësuar dhe në të cilën jeni bindur.  Këta libra do ta mbushin shpirtin tuaj me një kuptim të madh dhe do të çojnë në paqe. Autori dëshiron që ju të merrni bekimet e diturisë së drejtësisë së Perëndisë.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.