Nepali 2

  • ㆍISBN : 8983144130
  • ㆍPages : 288

पानी र आत्माको सुसमाचारमा फर्किआउनुहोस्

Paul C. Jong

हामी पानी र आत्माको सुसमाचारमा फर्कौं। धर्मदर्शन र सिद्धान्तले मात्र हामीलाई बचाउन सक्दैन। तर पनि, धेरै ईसाईहरू यसैको पछि लाग्छन्, फलस्वरुप तिनीहरू अझै पनि नयाँ गरी जन्मन सकेका छैनन्। यस पुस्तकले हामीलाई धर्म र सिद्धान्तहरूमा के त्रुटि छ भनेर स्पष्ट बताउँछ र हामीले येशूमा कसरी ठीकसँग विश्वास गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ।

 

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.