Javanese 2

  • ㆍISBN : 898314517X
  • ㆍPages : 359

BALI MARANG INJIL BANYU LAN ROH

Paul C. Jong

Ayo padha bali marang Injil banyu lan Roh. Theologi lan doktrin ora bakal bisa nylametaké kita. Akeh wong Kristen sing isih nuruti babagan mau lan ora dilairaké manéh. Buku iki kanthi trewaca nerangaké keluputané theologi lan doktrin lan kepiyé carané pracaya marang Gusti Jahshua kanthi cara sing bener.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.