Vietnam 2

  • ㆍISBN : 8983145439
  • ㆍPages : 345

TRỞ VỀ VỚI PHÚC ÂM CỦA NƯỚC VÀ THÁNH LINH

Paul C. Jong

Hãy quay về phúc âm của nước và Thánh-Linh. Thần học và những giáo lý không thể cứu chúng ta. Tuy nhiên, nhiều Cơ đốc nhân vẫn theo chúng và hậu quả là không được tái sanh. Quyển sách này nói với chúng ta cách rõ ràng về những thần đạo và giáo lý sai lạc và làm thế nào để tin Jêsus một cách đúng đắn nhất.

Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.