Albanian 9

  • ㆍISBN : 8983145587
  • ㆍPages : 392

TABERNAKULLI: Një portret i hollësishëm i Jezus Krishtit (Ⅰ)

Paul C. Jong

Si mund të zbulojmë të vërtetën e fshehur në Tabernakull? Vetëm duke ditur ungjillin e ujit dhe të Frymës dhe përbërjen e vërtetë të Tabernakullit, mund ta kuptojmë drejt dhe ta dimë përgjigjen ndaj kësaj pyetjeje.  Në fakt, fijet blu, të purpurta dhe të kuqe dhe pëlhurat e thurura imët të treguara në portën e oborrit të Tabernakullit na tregojnë punët e Jezus Krishtit në kohën e Dhiatës së Re që kanë shpëtuar njerëzimin. Në këtë mënyrë, Fjala e Tabernakullit të Dhiatës së Vjetër dhe Fjala e Dhiatës së Re janë të lidhura ngushtë dhe me siguri me njëra-tjetrën, si pëlhura të thurura imët. Por për fat të keq, kjo e vërtetë ka qenë fshehur për një kohë të gjatë nga çdo i krishterë kërkues i së vërtetës.  Me ardhjen në këtë tokë, Jezus Krishti u pagëzua nga Gjoni dhe e derdhi gjakun e Tij në Kryq. Pa e kuptuar dhe besuar ungjillin e ujit dhe të Frymës, asnjë nga ne nuk mund ta gjejë dot të vërtetën e zbuluar në Tabernakull dhe të besojë në të. Ne të gjithë duhet të kuptojmë dhe të besojmë në të vërtetën e shfaqur te fijet blu, të purpurta dhe të kuqe dhe pëlhurat e thurura imët të portës së oborrit të Tabernakullit.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.