Vietnam 1

  • ㆍISBN : 8983140577
  • ㆍPages : 349

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH BỞI NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA?

Paul C. Jong

Trong vòng các sách Cơ-đốc-nhân viết về sự tái sanh, đây là quyển sách thứ nhất trong thời kỳ của chúng ta rao giảng về Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh theo đúng với Kinh Thánh. Con người không thể vào Nước Thiên Đàng khi chưa được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh. Được tái sanh có nghĩa là một tội nhân được cứu ra khỏi đời sống tội-lỗi bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jesus và huyết của Ngài trên Thập-tự-giá. Hãy tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh để vào Vương Quốc Thiên Đàng như người công chính là người không có tội-lỗi. 

AUDIOBOOK
VI/01/Ch1_Trước Hết Chúng Ta Phải Biết Về Tội Lỗi Của Chúng Ta Để Được Cứu Chuộc.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.