Javanese 7

  • ㆍISBN : 8983142669
  • ㆍPages : 287

Tafsiran lan Kutbah saka Kitab Wahyu - APA TITI MANGSANÉ ANTIKRISTUS KESAHIDAN, PANGANGKATAN LAN KRATON SÉWU TAUN LAGI TUMEKA? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Sakwisé serangan teroris 9/11, pengunjungé "www.raptureready.com," sakwijinéng site Internet sing nyiapaké informasi ngenani pungkasanéng jaman, ningkat nganti luwih saka 8 yuta, lan miturut penelitian gabungan CNN lan TIME, luwih saka 59% wong ing Amerika saikipm eskatologis apokaliptik.
Merga saka kahanan wektu sing kaya iki, penulis nyiapaké katrangan sing cetha ngenani téma kunci ana ing kitab Wahyu, kalebu tekané Antikristus, kesahidané wong suci, Pangangkatan, Kraton Sewu Taun, lan Langit sarta Bumi Anyar-kabéh nganggo konték jangkep Kitab Suci lan tuntunané Roh Suci.
Buku iki nyiapaké tafsiran ayat mbaka ayat saka kitab Wahyu sing ditambahi nganggo kutbah sing cetha saka penulis. Sapa waé sing maca buku iki bakal bisa nampa rancangané Jahweh sing disiapaké kanggo dunya iki.
Saiki dadi wektu panjenengan ngerti kaperlon sing mutlak pracaya marang Injil banyu lan Roh supaya bisa diluwari saka kabéh pacoban lan kasangsaran pungkasanéng jaman. Nganggo buku sing siji iki, lan srana pracaya marang Injil banyu lan Roh, panjenengan bakal bisa uwal saka pacoban lan kasangsaran sing diweca ana ing kitab Wahyu.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.