Marathi 6

  • ㆍISBN : 8983143274
  • ㆍPages : 391

देवाचे नीतिमत्त्व जे रोमकरांस पत्र ह्रांत प्रगट झालेले आहे - आपला प्रभु जो देवाचे नीतिमत्त्व होतो (Ⅱ)

Paul C. Jong

ह्रा पुस्तकांतील शब्द तुमच्या ह्मदयात असलेली तहान भागवील. दररोज करीत असलेल्या पापांसाठी काय करायला पाहिजे, त्यासाठीं कोणते उपाय आहेत याबद्दल आज अनेक ख्रिस्ती लोक अज्ञानांत आहेत. तुम्हांला देवाचे नीतिमत्त्व म्हणजे काय ते माहित आहे का? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारून या पुस्तकांत प्रगट केलेल्या देवाच्या नीतिमत्त्वावर तुम्ही विश्वास ठेवाल अशी लेखकाला आशा वाटते.
न्याय, पवित्रीकरण, पूर्वीच नेमलेले या सारख्या ख्रिस्तीशास्त्रलेखांमुळे अनेक लोक आज घोटाळ्यांत पडलेले आहेत; आणि अनेक विश्वासू ख्रिस्ती लोकांची मने भकास झालेली आहेत. पण आता ख्रिस्ती लोकांनी देवाचे नीतिमत्त्व काय हे समजून घेऊन त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.
या पुस्तकामुळे तुमच्या अंतःकरणांस समजून घेण्याची क्षमता येऊन शांति मिळेल अशी आशा आहे. देवाचे नीतिमत्त्व समजून घेण्याने तुम्ही आशीर्वादीत व्हावे हीच लेखकाची इच्छा आहे.
 

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.