Romanian 5

  • ㆍISBN : 8983142758
  • ㆍPages : 369

Neprihănirea lui Dumnezeu care este revelată în Romani - DOMNUL nostru care a devenit neprihănirea lui Dumnezeu (Ⅰ)

Paul C. Jong

Neprihãnirea lui Dumnezeu este transparentã ºi este diferitã de neprihãniea fiinþelor umane. Neprihãnirea lui Dumnezeu este revelatã în evanghelia apei ºi a Duhului, care a fost completatã prin botezul lui Isus de cãte Ioan, ºi sângele Sãu de pe Cruce. Trebuie sã ne reîntoarcem la credinþa în neprihãnirea lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu.
ªtii de ce Isus a trebuit sã fie botezat de cãtre Ioan Botezãtorul? Dacã Ioan nu L-ar fi botezat pe Isus, pãcatele noastre nu ar fi trecut asupra Lui. Ioan Botezãtorul a fost cel mai mare om dintre toþi, iar botezul pe care I l-a dat lui Isus, a fost cerinþa absolutã ca Dumnezeu sã ne îndepãrteze pãcatele ºi asupra lui Isus.
Isus a fost botezat pentru a purta pãcatele lumii pe umerii Sãi ºi a vãrsat sânge pe Cruce pentru a plãti toatã plata lor. Toate aceste lucruri au schimbat complet întelegerea mea din trecut a ceea ce este a fi nãscut din nou, când am cunoscut doar sângele de pe Cruce. Acum Dumnezeu te-a învãþat ce este neprihãnirea Sa astfel ca sã cunoaºtem pe deplin ºi sã credem în neprihãnirea Sa. Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântãri.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.