Vietnam 7

  • ㆍISBN : 898314582x
  • ㆍPages : 343

Giải Nghĩa và Bài Giảng Sách Khải Huyền - Thời Kỳ Cùa Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên, Và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? (Ⅰ)

Paul C. Jong

Sau sự tấn công của khủng bố vào ngày 9/11, trang mạng “www.raptureready.com,” cung cấp các thông tin vào thời cuối củng, được báo cáo là có sự gia tăng trên 8 triệu bình luận, và theo khảo sát của CNN và TIME, trên 59% người Mỹ tin vào tiên tri tận thế. Đáp ứng những đòi hỏi của thời gian, tác giả cung cấp một giải thích rõ ràng về các chủ đề chính trong sách Khải-huyền, bao gồm việc đến của Antichrist, sự tuận đạo của các Thánh đồ và sự cất lên của họ, Vương quốc Ngàn Năm, và Trời Mới Đất Mới - tất cả trong nội dung của toàn Kinh Thánh và sự hướng dẫn của Thánh-Linh.  Sách này cung cấp giải thích từng câu của Sách Khải-huyền được bổ sung bởi những bài giảng được hà hơi của tác giả. Bất cứ ai đọc sách này sẽ nắm bắt được tất cả kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho thế gian này.

AUDIOBOOK
VI/07/Ch1-1_Lắng Nghe Lời Khải Thị Của Đức Chúa Trời.mp3
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.