Luganda 1

  • ㆍISBN : 8983140887
  • ㆍPages : 366

OZAALIDDWA OMULUNDI OGW’OKUBIRI MU MAZZI N’OMWOYO?

Paul C. Jong

Nkakasiza ddala nti omuwendo gw”Ekitabo kyonna ekiwandiikibwa guli mu kumanya nti obubaka obuwandiikiddwamu tebuyinza kusangibwa mu kitabo kirala kyonna ekiwandiike. Ebitabo byaffe tebikubibwangako mu kifo kyonna; bippya ddala – ng’era n’Omulamwa oguwandiikiddwamu bwe guil. By’ebitabo ebisookedde ddala okwandiikibwa mu mulembe gwaffe nga bitulaga ekyama ekikusike eky’Okubatiza kwa Yesu (nga bwe yabatizibwa Yokaana omubatiza). Tusaanye tumanye nti Ekkanisa eyasooka teyakuzanga mazaalibwa ga Mukama waffe. Wayitawo emyaka bibbiri, olwo Ekkanisa nelyoka etandika okukuzza amazaalibwa. Olwo ekkanisa eyasooka awamu n’Abayigirizwa ba Yesu bali bakuza olunaku lwa Januwaali 6. Luno lwe lunaku Yesu Kristo lwe yabatizibwa mu mugga Yoludaani; Yokaana omubatiza ye yamubatiza.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.