Javanese 9

  • ㆍISBN : 8983144564
  • ㆍPages : 368

KÉMAH SUCI: Gambaran kang Trewaca Ngenani Jahshua Kristus (Ⅰ)

Paul C. Jong

Kepiyé kita nemokaké bebener sing siningid ana ing Kémah Suci? Amung srana mangerténi Injil banyu lan Roh, inti sing sejati saka Kémah Suci mau, kita bisa mangerténi lan jelas anggoné mangsuli pitakonan iki.
Kasunyatané, kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang sing ana ing gebéré gerbang pelataran Kémah Suci iku nudhuhaké ngenani karyané Jahshua Kristus ana ing mangsa Prajanjian Anyar sing wis nylametaké manungsa. Kanthi cara mangkéne, Sabda Kémah Suci ana ing Prajanjian Lawas lan Sabda ana ing Prajanjian Anyar iku kanthi raket sesambungan siji karo sijiné, kaya déné kain léna iku ditenun. Nanging, sayangé, bebener iki wis siningid suwé banget kanggo wong-wong sing ngudi bebener ana ing kekristenan.
Rawuh ana ing dunya, Jahshua Kristus dibaptisaké dénéng Yohanes lan mutahaké rahé ana ing Kayu Salib. Tanpa mangerténi sarta pracaya marang Injil banyu lan Roh, ora ana sing bisa nemokaké bebener sing dicethakaké ana ing Kémah Suci. Saiki kita kudu sinau bebener ana ing Kémah Suci lan pracaya. Kita kabéh kudu mangerténi lan pracaya marang bebener sing dicethakaké ana ing kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang sing ditenun ana ing geberé pelataran Kémah Suci.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.