Albanian 1

  • ㆍISBN : 898314162x
  • ㆍPages : 384

A Keni Lindur Me Të Vërtetë Prej Ujit Dhe Frymës?

Paul C. Jong

Mes shumë librave të krishterë të shkruar rreth rilindjes, ky është libri i parë i kohës sonë që predikon ungjillin e ujit dhe të Frymës në përputhje të rreptë me Shkrimet. Njeriu nuk mund të hyjë në Mbretërinë e Qiellit pa u rilindur nga uji dhe Fryma. Të rilindë do të thotë që mëkatari të shpëtohet nga të gjitha mëkatet e përjetshme duke besuar në pagëzimin e Jezusit dhe Gjakun e tij në Kryq. Le të besojmë në ungjillin e ujit dhe të Frymës dhe të futemi në Mbretërinë e Qiellit si të drejtët që nuk kanë mëkat.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.