Slovak 1

  • ㆍISBN : 8983141654
  • ㆍPages : 344

NAOZAJ SI SA ZNOVUZRODIL Z VODY A DUCHA?

Paul C. Jong

Spomedzi mnohých kresťanských kníh o znovuzrodení toto je prvá kniha našich čias, ktorá hlása „evanjelium o vode a Duchu“ v prísnom súlade s Písmom. Človek nemôže vstúpiť do kráľovstva nebeského bez toho, aby bol znovuzrodený z vody a Ducha. Byť znovuzrodený znamená byť vykúpený z celoživotných hriechov vierou v Ježišov krst a Jeho krv na kríži. Uverme v evanjelium o vode a Duchu a vstúpme do kráľovstva nebeského ako spravodliví, čo sú bez hriechu.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.