Nepali 3

  • ㆍISBN : 8983142030
  • ㆍPages : 313

स्वत-सुरक्षित तपाईंको निम्त पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने उपाय

Paul C. Jong

इसाई समुदायमा, सबैभन्दा बढि चर्चा गरिने र महत्वपूर्ण विषय हो पापबाट मुक्ति र पवित्र आत्माको वास। तथापि, थोरै मानिसहरूलाई मात्र यी दुई विषयको बारेमा सही ज्ञान छ। यसो भए तापनि, यथार्थमा धेरै मानिसहरू येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु भनेर भन्छन् तर उनीहरू वास्तविक मुक्ति र पवित्र आत्मादेखि अनभिज्ञ छन्।

के तपाईंलाई त्यो साँचो सुसमाचारको बारेमा थाह छ जसले तपाईंलाई पवित्र आत्मा दिलाउँछ? यदि तपाईं परमेश्‍वरसित पवित्र आत्माको वास माग्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले पहिला पानी र आत्माको सुसमाचारलाई जान्नुपर्छ र यसमा विश्वास गर्नुपर्छ। यो पुस्तकले संसारका इसाईहरूलाई निश्चय नै तिनीहरूको पाप-क्षमाद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न डोर्‍याउनेछ।

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.