Greek 9

  • ㆍISBN : 898314288X
  • ㆍPages : 436

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ: Ένα Λεπτομερές Πορτρέτο Του Ιησού Χριστού (Ⅰ)

Paul C. Jong

Πώς μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια που κρύβει η Σκηνή του Μαρτυρίου; Μόνο με γνώση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, την πραγματική ουσία της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά και να γνωρίζουμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Στην πραγματικότητα, το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα και το λεπτά υφασμένο λινό που εκδηλώνονται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, μας δείχνουν τα έργα του Ιησού Χριστού στην εποχή της Καινής Διαθήκης που έχουν σώσει την ανθρωπότητα. Με τον τρόπο αυτό, ο Λόγος της Σκηνής του Μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη και ο Λόγος της Καινής Διαθήκης σχετίζονται στενά και οριστικά μεταξύ τους, όπως σαν λεπτό υφασμένο λινό. Αλλά, δυστυχώς, αυτή η αλήθεια ήταν κρυμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε καθένα που ζητούσε την αλήθεια στον Χριστιανισμό.

Ερχόμενος σ’ αυτή τη γη, ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Αν δεν υπάρχει κατανόηση και πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, κανείς μας δεν μπορεί ποτέ να μάθει την αλήθεια που αποκαλύπτεται στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Πρέπει να μάθουμε τώρα αυτή την αλήθεια από τη Σκηνή του Μαρτυρίου και να πιστέψουμε σ’ αυτήν. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε και να πιστέψουμε στην αλήθεια που φανερώνεται με το κυανό, πορφυρό και κόκκινο νήμα και το λεπτά υφασμένο λινό από την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.