Croatian 8

  • ㆍISBN : 8983148039
  • ㆍPages : 368

Komentari i propovijedi na knjigu Otkrivenja - Da li dolazi vrijeme Antikrista, mučenja, uznesenja i tisućljetnog kraljevstva? (Ⅱ)

Paul C. Jong

Kao što je Bog zapovijedio Mojsiju da sagradi Šator sastanka u Starom zavjetu, tako Bog u Novom zavjetu od nas traži da sagradimo Svetište u svakom od naših srca kako bi se mogao nastaniti u nama. Materijal vjere s kojim možemo izgraditi svetište u našim srcima je Riječ evanđelja vode i Duha. Tim evanđeljem vode i Duha, moramo oprati sve naše grijehe i postati čisti. Rekavši nam da Mu sagradimo Svetište, Bog nam kaže da ispraznimo naša srca i vjerujemo u evanđelje vode i Duha. Moramo svi oprati naša srca i vjerovati u evanđelje vode i Duha.

Kada isperemo sav grijeh iz naših srca vjerujući u ovo evanđelje, Istina, Bog će se nastaniti u njima. Po vjeri u ovo pravo evanđelje možete izgraditi sveti Hram u svojim srcima. Vjerojatno ste neki od vas prinosili svoje molitve pokajanja kako bi očistili vaša srca, pokušavajući sami izgraditi Hramove. No, sada je vrijeme da napustite lažnu vjeru i preobrazite se obnavljajući svoj um vjerom u evanđelje vode i Duha.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.