Albanian 3

  • ㆍISBN : 8983142014
  • ㆍPages : 348

Fryma e Shenjtë që qëndron brenda meje - Një mënyrë e sigurt që ju të merrni Frymën e Shenjtë

Paul C. Jong

Në krishtërim, çështja më e rëndësishme që diskutohet është shpëtimi nga mëkatet dhe banimi i Frymës së Shenjtë në njeriun. Megjithatë, pak njerëz kanë njohuri të saktë mbi këto dy tema. Sidoqoftë, njerëzit në të vërtetë thonë se besojnë në Jezus Krishtin ndërsa nuk e njohin shpengimin e vërtetë dhe Frymën e Shenjtë.  A e njihni ungjillin e vërtetë që ju bën të merrni Frymën e Shenjtë? Nëse dëshironi t’i kërkoni Perëndisë për banimin e Frymës së Shenjtë në ju, atëhere së pari duhet të njihni ungjillin e ujit dhe të Frymës dhe të keni besim në të. Ky libër me siguri do t’i udhëheqë të gjithë të krishterët në mbarë botën për të marrë Frymën e Shenjtë nëpërmjet faljes së mëkateve të tyre.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.