Albanian 2

  • ㆍISBN : 8983147504
  • ㆍPages : 316

Kthim në ungjillin e ujit dhe të Frymës

Paul C. Jong

Le t’i kthehemi ungjillit të ujit dhe të Frymës. Teologjia dhe doktrinat vetë nuk mund të na shpëtojnë. Megjithatë, shumë të krishterë akoma i ndjekin ato dhe si vazhdim nuk mund të rilinden. Ky libër na tregon qartë se çfarë gabimesh kanë bërë teologjia dhe doktrinat dhe si të besojmë në Jezusin në mënyrën më të drejtë.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.