Javanese 11

  • ㆍISBN : 8983148012
  • ㆍPages : 227

Iman Pangakon Iman Rasuli - Bebener Kang Wigati Ngenani KRISTUS

Paul C. Jong

Kanggo kita kang pracaya marang Jahwéh, iman lan keyakinané Para Rasul mulangaké piwulang kang wigati.  Imané Para Rasul dadi bandha kang kita ajéni ing ati kita, amarga kabéh padha pracaya marang Injil kang ngemu bebeneré Jahwéh.  Amarga iku, kita perlu duwé iman kang mangkono iku. Sapa waé kang pracaya marang Jahshua kudu mangerténi bebeneré Jahwéh lan pracaya marang bebener iku, lan kudu martakaké menyang saindering jagad, amarga amung srana mangkono wong-wong liya bisa mangerténi bebener iki lan pracaya.  Lan lumantar Sabda Jahwéh, kabéh wong dosa kudu sinau ngenani bebeneré Panjenengané.  Lan wong-wong iku kudu pracaya. Amarga mangkono carané wong-wong iku bisa nampa bebeneré Jahwéh srana iman.Tanpa iman kang ndadékaké kita bisa nampa bebeneré Jahwéh saka Sabdané, ora ana kang bisa nampa Gusti minangka Juruslameté.  Kita saiki kudu bali marang iman kang bener kang mangerténi lan pracaya marang bebeneré Jahwéh, amarga amung wong-wong kang pracaya marang bebeneré Jahwéh iku kang bisa dadi imam Kratoné Panjenengané.  Imam kraton ing kéné nuduhaké ngenani wong-wong kang wis nampa pangapuranéng dosa srana pracaya marang bebeneré Jahwéh.  Kita bisa dadi wong-wong kang pracaya kanthi bener kang duwé iman kanthi pracaya marang bebeneré Jahwéh lan dadi wong-wong mursid kagungané. Kita bisa banget duwé iman kang padha karo imané Para Rasul.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.