Swahili 11

  • ㆍISBN : 8983148055
  • ㆍPages : 209

Imani ya Ukiri wa Mitume - Kanuni za Msingi Za KRISTO

Paul C. Jong

Kwa wale ambao tunaamini Mungu, imani ya Mitume hutupatia masomo muhimu ya kiroho. Imani yao inakuwa hazina inayothaminiwa mioyoni mwetu, kwa sababu waliamini injili ambayo inashikilia haki ya Mungu. Kwa hivyo, sote tunahitaji kuwa nayo imani kama hiyo haraka.
Yeyote anayemwamini Yesu lazima ajue haki ya Mungu na kuamini ndani yake, na lazima aieneze ulimwenguni pote, kwa sababu hapo ndipo wengine wote wanaweza kujua haki hii na kuiamini. na kupitia Neno la Mungu, wenye dhambi lazima wajifunze juu ya uadilifu wake. Na lazima waamini, kwani hivi ndivyo wanaweza kuchukua haki ya Mungu kwa imani.
Bila imani inayomruhusu mtu kupata haki ya Mungu kutoka kwa Neno Lake, hakuna mtu anayeweza kumkubali Bwana kama Mwokozi wake. lazima sasa turudi kwenye imani ya kweli inayojua na kuamini katika haki ya Mungu, kwa maana ni wale tu ambao wanaamini katika haki hii ya Mungu wanaweza kuwa makuhani Wake wa kifalme. Makuhani wa kifalme hapa wanawataja wale ambao wamepokea ondoleo la dhambi zao kwa kuamini katika haki ya Mungu. tunaweza kuwa waumini wa kweli ambao wana imani hii ya kweli tu kwa kuamini katika haki ya Mungu na kuwa watu wake wenye haki. Inawezekana zaidi kwa sisi sote kuwa na imani kama hiyo ya Mitume.
AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.