Kirghiz 3

  • ㆍISBN : 8983148128
  • ㆍPages : 386

Сен Үчүн Ыйык Рухту Алуунун Эң Коопсуз Жолу

Paul C. Jong

Бүгүнкү күндөгү машайакчылыкта көп талкууга алына турган суроо бул "күнөөдөн куткарылуу" жана "Ыйык Рухтун адамдын ичинде жашашы." Бул машайакчылыктагы эң маанилүү нерсе болсо дагы бул эки түшүнүк жөнүндө абдан аз адамдардын гана так билими бар. Барынан жаманы биз Ыйык Жазуудан жогорудагы жазылган эки нерсе жөнүндө так жазылганын таба албайбыз. Көптөгөн машайакчы авторлор Ыйык Рухтун белектерин даңазалап же Рухка толгон жашоону сүрөттөп жазышат. Бирок алардын эч кимиси бардыгынын негизи болгон «Ишенүүчү Ыйык Рухту канткенде сөзсүз ала алат?» деген суроону козгогонго даай алышпайт. Эмне үчүн? Таң калычтуу болгону менен алардын бул жөнүндө жаза албагандыгы чындык, себеби аларда бул жөнүндө так билим жок. Ошуя пайгамбар дагы мындай деп зарлаган, "Билимдин жоктугунан менин элим кырылды," азыркы убакта, аз эмес машайакчылар диний фанаттар болуп кетишти, жана алар Ыйык Рухту алабыз деп үмүттөнүшөт. Алар акылсыздык жана өзүлөрүн жоготтууга чейин барган абалга жетүү менен Ыйык Рухту алабыз деп ойлошот. Бирок аларды машайакчылыкты кадимки шаманизмге айлантып жатат деп айтсак апырткандык болбойт жана мындай фанаттык бул шайтандан келет.

Автор багуучу. Паул C. Жон чындыкты жарыялоогу дити барган. Көптөгөн руханий жазуучулар мындан алыстап качып келишсе, ал маанилүү теманы толугу менен талкуулайт, Биринчи ал «жогорудан төрөлүү» дегендин жана «Ыйык Рухтун адамдын ичинде жашашынын» маанисин жана бул негизги эки теманын бири-бири менен болгон байланыштарын аныктайт. Анан ал Ыйык Рух жөнүндө толук сүрөттөйт жана «рухтарды ажыратууну», «Рухка толгон жашоону» да баяндайт. Бул жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн, автор бул веб сайтта берилген бул китептин мазмунун карап чыгууну кеңеш берет.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.