Nepali 1

  • ㆍISBN : 8983142243
  • ㆍPages : 336

के तपाईं साँचो रूपमा पानी र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मनु भएको छ?

Paul C. Jong

नयाँ गरी जन्मनुको बारेमा धेरै ईसाई पुस्तकहरू लेखिएको भए तापनि, यो नै हाम्रो समयको पहिलो पुस्तक हो जसले पूर्णरुपमा पवित्र धर्मशास्त्रमा आधारित भई पानी र आत्माको सुसमाचारको प्रचार गर्दछ। मानिस पानी र आत्माद्वारा नयाँ गरी नजन्मिकन स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्तैन। नयाँ गरी जन्मनुको अर्थ हुन्छ मानिस उसको जीवनभरिका सम्पूर्ण पापहरूबाट येशूको बप्तिस्मा र उहाँको क्रूसको रगतमा विश्वासद्वारा बचाइएको छ। हामी पानी र आत्माको सुसमाचारमा विश्वास गरौं र पापरहित धर्मी जनको रुपमा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गरौं।

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.