Macedonian 1

  • ㆍISBN : 8983141344
  • ㆍPages : 415

Дали Cте Bие Hавистина Поново Pодени од Bода и Дух?

Paul C. Jong

Измеѓу многуте христијански книги, ова е првата книга на нашето време која го поучува евангелието на водата и Духот во стриктна согласност со Светото Писмо. Луѓето не можат да влезат во Царството Божјо без да бидат прво поново родени од вода и Дух. Да се биде поново роден значи грешникот да биде спасен од сите негови/нејзини доживотни гревови преку верата во крштевањето на Исус и крвта на Исус на Крсот. Ајде да веруваме во евангелието на водата и Духот и да влеземе во Царството Божјо како праведни кои се безгрев.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.