Macedonian 3

  • ㆍISBN : 9788928200122
  • ㆍPages : 399

Cвемиом Дух кој Лребива во Mене - Најбезбедниот Начин за Вас да Го Примите Светиот Дух

Paul C. Jong

Во Христијанството, најчесто дискусиран предмет е спасението од сите гревови и пребивањето на Светиот Дух. Меѓутоа, малку луѓе го имаат точното знаење на овие предмети. Сепак, во реалност луѓето велат дека тие веруваат во Исус Христос додека тие се во незнаење за вистинското искупение и Светиот Дух.  Дали го знаете вистинското евангелие кое ве прави вас да го примите Светиот Дух? Ако сакате да го прашате Бога за пребивањето на Светиот Дух, тогаш вие мора прво да верувате во евангелието на водата и Духот и да имате вера во него. Оваа книга сигурно ќе ги води сите Христијани ширум светот да го примат Светиот Дух преку искупението на сите нивни гревови.

AUDIOBOOK
undefined
Due to COVID-19 and disruption to international mail service
we have temporally suspended our ‘Free Print Book service’.
In the light of this situation we are not able to mail you the books at this time.
Pray that this pandemic will end soon and the resumption of the postal service.